Imma min hu verament San Patrizju?

Minn hawn u ftit ieħor toqrob il-festa tal-Padrun Irlandiż, San Patrizju. Din il-festa tiġi ċċelebrata fis-17 ta’ Marzu, din id-data hija familjari mal-ġurnata tal-mewt tiegħu għaliex jingħad li San Patrizju miet nhar is-17 ta’ Marzu tas-sena 461 w.k.

Fl-Irlanda, din il-festa tiġi ċċelebrata bil-kbir peress li San Patrizju huwa l-padrun tal-Irlanda, dan għaliex hu kien il-qaddis li wassal il-Kristjaneżmu fl-Irlanda. Għal din il-festa ġewwa l-Irlanda, jintlibes il-kulur aħdar għaliex il-kulur aħdar huwa marbut mal-Irlanda minħabba s-shamrock, b’hekk l-istatwa ta’ San Patrizju tkun imlibbsa bl-aħdar.

Għalkemm il-mistoqsija hija… Il-Maltin kif jiċċelebrawha din il-festa? Għal Maltin din hija biss festa li tiġi u ttihom l-opportunità li jieħdu grokk iżjed mis-soltu. Għalkemm jinġemgħu eluf ta’ nies f’ismu kemm fil-Furjana kif ukoll f’San Ġiljan, ma jfissirx li dawk huma xi devoti tiegħu, lanqas xejn, għaliex kważi kważi lanqas nofshom ma jkunu jafu min hu jew dwar l-istorja ta’ dan il-qaddis.

Għalkemm San Patrizju huwa qaddis li għandna ħafna x’nitgħallmu minn ħajtu, ftit jafu fuqu. Huwa aktar magħruf bħala l-Padrun tal-Birra, jew aħjar, tas-sakranazzi għaliex dakinhar tal-festa tiegħu dawn żgur li ma jonqsux!

                                                 Miktuba minn

Sarah Grech 8.9

Ħelu u Ikel tal-Karnival

Ħelu tradizzjonali Malti

Il-Perlini:
Il-Perlini huma ħelu tradizzjonali Malti li jittieklu fil-karnival. Dawn huma lewż miksijin fiz-zokkor u għandhom kuluri ċari roża ċar, blu ċar, vjola ċar, isfar, abjad jew aħdar. Qabel il-perlini kienu jitwaddbu minn fuq il-karrijiet, kulħadd kien jieħu pjaċir jarhom speċjalment it-tfal.

Il-Prinjolata
Il-Prinjolata hija l-ħelu tradizzjonali Malti għal żmien il-Karnival u oriġinarjament il-prinjolata issir bil-krema u bil-butir.Dan iż-żmien tal-Karnival ikun naqra kiesaħ għalhekk jintuża l-butir biex it-taħlita ma ddubx. Ġewwa tista’ żżid ukoll il-ġewż ,l-lewż u prinjoli ħalli it-taħlita jkollha t-tomgħa Maltija .

Ħelu tradizzjonali Taljan

Chiacchiere
Ic-Chiacchiere jissejħu l-Ġwienaħ tal-anġlu.Din hi għaġina tradizzjonali tal-ħelu tat-Taljani. Normalment dawn ikunu iqarmċu u forma ta’ żigarella taċ-ċoff. Huma jittieklu waqt il-Karnival,qabel ir-Randan għax jgħidu li jneħħi l-ħażen taż-żmien li ġej.

Ħelu tradizzjonali Spanjol

Leche Frita
Leche frita jew aħjar ħalib moqli hija ħelwa tipika Spanjola tat-tramuntana ta’ Spanja. Hija magħmula permezz ta’ tqiq tat-tisjir bil-ħalib u z-zokkor sakemm jgħaqqad ma’ l-għaġina soda li mbagħad tkun moqlija u servuti bi glaze taz-zokkor u trab tal-kannella.

Ħelu tradizzjonali Ġermaniż

Cenci:
Cenci tfisser ċraret li tiddeskrivi l-krimp-in, forom mibruma ta’ din l-għaġina moqlija fil-fond li tidher fit-twieqi tal-ħwienet tal-furnara Florentine matul ix-xahar tax-xitwa tal-Karnival.

Ħelu tradizzjonali Franċiż

Craquelin:
Craquelin huwa tip ta’ ħobż żgħir u jkunu mimlijin biz- zokkor.L-għaġina tal-craquelin tkun kisħa u maz-zokkor ikun hemm xi naqra krema ħoxna u sħuna.

Ikel tradizzjonali Brażiljan

Carur:
Carur huwa ikel Brażiljan magħmul minn okra, basla, gambli, żejt tal-palm u ġewż mixwi. Huwa kondiment tipiku fl-istat tal-grigal ta’ Bahia.Ġeneralment jikluħ sħun u qabel jew wara xi parata tal-karnival.

Miktuba minn Shannon Cassar
Martina Borg

Il-Misteru tal-Ġgantija

Il-ktieb ‘Il-misteru tal-Ġgantija’ huwa miktub mill-awtur pjuttost popolari Ivan De Battista. Fuq il-qoxra tal-ktieb, li mill-ewwel tolqotlok għajnejk, hemm żewgt itfal li huma tewmin, Kyle u Kim, u warajhom hemm il-Ġgantija għad-dawl tal-qamar.

Il-ħarsetta li qiegħda fuq wara tal-ktieb, tispjegalek fuq fuq, dwar x’inhu dan il-ktieb. Dan b’kollox fih tlettax-il kapitlu, u mija tmienja u għoxrin paġna. Din l-istorja tant hi interessanti li lanqas biss tinduna li l-ktieb fih daqsekk paġni! Fl-ewwel ftit kapitli naraw kif żewġ tfajliet tampar xulxin fl-età ġew maħtufin minn quddiem il-Ġgantija. Kyle sar jaf dwar dawn it-tfajliet hu u jaqra il-gazzetta. Dan il-każ ġibidlu l-attenzjoni hu qal lil oħtu Kim.Huma ddeċidew li jmorru quddiem il-Ġgantija u jippruvaw isolvu l-każ. Minħabba f’hekk huma għaddew minn diversi avventuri u saħansitra spiċċaw fil-periklu.

Jekk tridu tkunu tafu x’ ġara lil dawn it-tfajliet, fejn kienu u min sabhom komplu aqraw dan il-ktieb. Din l-istorja hija sabiħa u tieħdok fuq avventura interessanti ħafna.

Miktuba minn Shannon Cassar 8.10,
Ellie Jo Borg 8.10

Il-Ħajja tal-Ikel

 

Darba waħda kien hemm Chicken Nugget jisimha Naomi, toqgħod Ħal Borma, kellha żewġt iħbieb joqogħodu f’Għar il-Ħelu jisimhom Dodo u Soso.

Dodo kien donut sabiħ ħafna b’lewn roża, filwaqt li,Soso kien kejk tal-vanilla. Naomi kienet ilha ma tarahom. Imma ġurnata waħda daħlitha f’moħħha li tirkeb ajruplan lejn Għar il-Ħelu.

Wara nofs siegħa fl-ajruplan, dan beda nieżel bil-mod il-mod għal ġol-baħar. Dan l-ajruplan baqa’ nieżel dritt xemgħa fil-baħar. Kumbinazzjoni Noami nzertat lil Dodo u Soso fuq vapur sejrin Ħal Borma. Naomi telgħet fuq il-vapur u saqsiethom x’qed jagħmlu sejrin lejn Ħal Borma. Fil-pront qalulha li kienu sejrin jarawha.

Hi kienet se ttir bil-ferħ! Flimkien marru lejn Ħal Borma.

Tajweed Aboudagil
Lee Zarb

Mixja tajba għall-ġisem

Nhar it-Tlieta 26 ta’ Ottubru 2019 aħna l-istudenti tat-tmien sena, flimkien ma’ xi għalliema, morna mixja twila madwar l-akwati tal-iskola tagħna. Tlaqna mill-iskola għall-ħabta tal-ħdax ta’ filgħodu u wasalna lura xi s-sagħtejn ta’ waranofsinhar.

Qabel erħejnielha għal din il-mixja saritilna taħdita mill-għalliema tal-eżerċizzju fiżiku fejn kellimitna fuq kemm hu tajjeb li nieklu ikel tajjeb għal ġisimna u li għandu jkollna dieta bilanċjata. Biex jagħtuna eżempju ċar tawna wkoll frotta biex iħeġġuna nieklu ikel bnin, frott u ħaxix. Kull student u studenta taw donazzjoni ta’ 2 ewro u din id-donazzjoni ingħatat lill-Istrina.

Ħriġna mill-iskola u minn hemm bdejna triqtna lejn Baħar iċ-Ċagħaq, l-ewwel bdejna mixjin biex noħorġu minn  ħdejn l-iskola iżda konna qbadna triqtna ’l bogħod mill-iskola bdejna mixjin fuq ix-xagħri. Madwari spikka l-kulur aħdar tal-ħaxix li daż-żmien ma tantx qed nara minnu peress li postu ħadu l-bini. Matul il-mixja għaddejna minn fuq għoljiet u blat. Kien hemm partijiet fejn kellna nimxu fuq ġebel ippuntat, li ma kienx faċli tibbilanċja u timxi fuqu, u mogħdijiet bil-ħamrija. Kulħadd tista’ tgħid inġabar ma’ sħabu min jitkellem, min jidħaq iżda żgur li kulħadd għoġbitu x-xena spettakolari tal-baħar li stajna naraw minn hemmhekk. Minn hemm fuq il-baħar kien jidher qisu żejt b’dawk l-isfumaturi differenti ta’ ikħal u blu jitħalltu flimkien.

Wara li domna mixjin ftit mhux ħażin wasalna quddiem vann tal-ġelati. Għalkemm it-temp kien pjuttost kiesaħ u li żgur xi ħaġa sħuna tnaqqaslek daqsxejn mill-kesħa kienu ħafna li tħajru biex jixtru ġelat jew xi granita. Ħadna waqfa qasira ta’ nofs siegħa biex nitrejqu ftit b’ikel bnin u nistrieħu ftit ukoll. Qisu għall-ħabta tas-sagħtejn ta’ waranofsinhar bdejna nippreparaw biex imorru lura lejn l-iskola.

Kienu ħafna dawk l-istudenti li sabuha bi tqila biex jerġgħu jaqbdu triqthom lura lejn l-iskola peress li ħafna kienu għajjenin. Għalkemm għajjejna  xorta waħda kulħadd ħa gost, speċjalment peress li mhux kulħadd kien familjari mal-kampanja u x-xagħri li jdawwar l-inħawi tal-iskola tagħna.

Miktuba minn

Sarah Grech 8.9

Shannon Cassar 8.10

F’Novembru tiftaħ rasek (bil-)ktieb

F’Novembru tiftaħ rasek (bil-)ktieb

Novembru, ix-xahar tal-kotba, li fih kull min hu involut fid-dinja tal-kotba u tal-edukazzjoni jinkoraġġixxu lin-nies biex jaqraw iktar. Il-kotba jagħtuk l-opportunità li tmur f’dinja immaġinattiva. Għalhekk nhar is-7 ta’ Novembru, flimkien ma’ żewġ klassijiet oħra tal-Malti, erħejnielha lejn Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt, fejn jittella’ l-Festival tal-Ktieb.

Wasalna għall-ħabta tal-10:00. Aħna l-istudenti ngħatajna werrejja u voucher ta’ tliet ewro biex iħajruna nixtru xi ktieb.

Kien hemm tfal ta’ kull età. Fl-opinjoni tagħna, il-fiera ġiet imqassma u organizzata tajjeb; kien hemm pubblikazzjonijiet tal-kotba bil-Malti u bl-Ingliż fl-ewwel sular u isfel kien hemm ukoll pubblikazzjonijiet b’lingwi oħrajn. Flimkien ma’ sħabna dorna s-sezzjonijiet tal-Malti, li kienu mimlijin kotba ta’ ġeneri u awturi differenti. Ħafna studenti ħatfu l-opportunità u xtraw il-kotba.
Fit-teatru rajna preżentazzjoni fuq t-terramaxka u dramm imsejjes fuq il-ktieb Jarmuk ta’ Stephen Lughermo, li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2018.

It-terramaxka hija strument mużikali antik li kien veru popolari fil-gżejjer Maltin fl-aħħar tas-seklu 19 tant li kienet tifforma parti integrali mill-festi tradizzjonali u l-ħajja ta’ kuljum.

Id-dramm Jarmuk qanqal l-interess ta’ ħafna minna, speċjalment għax il-karattri ewlenin kienu studenti tas-sekondarja u t-tema ddur mal-idea tal-multikulturaliżmu u l-problemi tal-familja, li jmissuna lkoll b’xi mod.

Il-Festival tal-Ktieb laħaq l-għan tiegħu għax tista’ tgħid li ħadd ma’ ħareġ idu f’idu. Ħafna ħassewhom fil-hena tal-ġenna hemmhekk, qalb dawk il-kotba kollha. Grazzi għall-Festival niftakru kemm hemm kotba interessanti biex il-qari ma nwarrbuh qatt.

Miktuba minn:

Shannon Cassar 8.10
u Sarah Grech 8.9

Sena ġdida skola ġdida

Sena ġdida skola ġdida

L-ewwel ġuranta ta’ din is-sena kienet differenti mis-snin ta’ qabel, dan għaliex din is-sena bdejt l-iskola sekondarja. Jien kont nervuża u eċitata għax smajt li kienet skola kbira ħafna, kif ukoll kien se jkolli ħafna għalliema u suġġetti ġodda.

Bil-basket tqil ċomb fuq dahri kont qed nistenna tal-linja tiġi biex twassalni l-iskola. Fih kelli l-pokit tas-sena l-oħra, fullscap ġdid fjamant, u l-lunch għal matul il-ġurnata. Hekk kif waslet, poġġejt il-basket fil-kabina u sibt post bilqiegħda. Qisu kien hemm l-iskola kollha fuq ix-xarabank, ħassejtni qisni qiegħda f’ġungla!

Meta wasalna l-iskola qalbi kienet qed tħabbat sitta sitta. Hekk kif tfajt il-basket fuq dahri u nżilt l-ewwel ftit tarġiet tax-xarabank ġejt bajda karti. Rajt il-grawnd kbir u ħassejtni żgħira daqs nemla. Kif dort rajt arloġġ antik b’idejh miftuħin qisu ried jilqagħni, ‘għalhekk jgħidulha l-iskola tal-arloġġ’ għidt bejni u bejn ruħi. Kif dort rajt lil sħabi u minnufih mort niġri lejhom, ħassejtni ferħana se ntir. Daqqet il-qanpiena. Morna max-xmara ta’ studenti sal-grawnd fejn kellna nagħmlu l-assembly.

Mill-grawnd tlajna fil-klassijiet tagħna. Hemm tawna l-orarju li kellna bżonn għas-sena skolastika. Madwari kien hemm ħafna studenti differenti minn kull ġens u nazzjon, u ta’ kull tip u għamla, minn twil qisu arblu u min kien żgħir daqs naqra, dawn kont se nqatta’ l-kumplament tas-sena magħhom,għal ftit ħassejtni qisni ħuta barra mill-ilma. Matul il-ġurnata ltqajna ma’ diversi nies fosthom l-Kap u l-Assistenti Kap tal-iskola, kif ukoll l-għalliema li kienu se jgħallmuna.

Issa għadda xahar u bdejt nidra ftit iktar l-iskola u s-suġġetti. Indunajt li għalxejn kont qed nibża’. Qed nieħu gost fil-lezzjonijiet għax l-għalliema jagħmluhom divertenti u nsib ħafna għajnuna mingħandhom. Nittama li l-kumplament tas-sena jkun sabiħ daqs dan l-ewwel xahar.

Miktuba minn:

Tajweed Abudagail, Amber Baely, Kirk Cauchi u Kelsey Clinch

Attivitajiet f’Ottubru – Kitba ta’ Nilai Bugeja

Ix-xahar t’Ottubru kien xahar impenjattiv ħafna għall-iskola tagħna. Fost dawn l-impenji nsibu l-ħafna ħruġ, l-attivitajiet u l-elezzjoni għall-kunsill tal-istudenti fi ħdan l-iskola.

 

ELEZZJONI TAL-KUNSILL TAL-ISTUDENTI

Wara ġimgħat sħaħ ta’ tħejjija mill-kandidati, nhar it-Tlieta 29 t’Ottubru, l-istudenti kollha ngħataw iċ-ċans li jivvotaw għal-kandidat preferut tagħhom. Il-ħames studenti fil-kummissjoni elettorali għamlu ċert li l-kaxxi tal-votazzjoni jkunu lesti minn qabel. Il-kandidati ssiġillaw il-kaxxi u ffirmawhom. Il-membri magħżula għall-kunsill tal-istudenti, ġew imħabbra ġurnata wara l-votazzjoni.

 

ĦRUĠ EDUKATTIV

Nhar it-Tnejn 21 t’Ottubru klassi tad-disa’ sena attendiet l-attività mtella’ fl-Imdina għal Jum Dun Karm. Waqt din l-attività l-istudenti kellhom l-opportunità li jidħlu fil-Mużew tal-Katidral fejn ipparteċipaw fi kwiżż dwar Dun Karm, janalizzaw il-poeżija ‘Waħdi’ ta’ Dun Karm u jisimgħu dwar kif inbidel il-Malti matul iż-żmien fl-Arkivji Notarili. Barra minn hekk waqt mixja madwar l-Imdina l-istudenti ltaqgħu ma’ numru ta’ karattri lebsin ta’ personaġġi mill-ħajja ta’ Dun Karm, fosthom ommu, missieru u ma’ Dun Karm innifsu.

 

Nhar il-Ħamis 24 t’Ottubru żewġ klassijiet mill-iskola tagħna ġew mistiedna sabiex jattendu ħarġa edukattiva li saret ġewwa l-Forti Sant’ Anġlu fil-Birgu. F’din il-ħarġa, l-istudenti pparteċipaw f’diversi attivitajiet li varjaw minn eżerċizzju fiżiku,  sa arti, storja u kultura. Kienet esperjenza sabiħa u unika għal dawn l-istudenti.

 

ATTIVITAJIET

Fix-xahar t’Ottubru infakkru t-twelid u l-mewt tal-poeta nazzjonali, Dun Karm. Sabiex infakkru l-memorja tiegħu, waqt l-assembly ingħad l-innu Malti u nqrat parti mill-bijografija tiegħu, flimkien ma’ xi poeżiji oħra li kiteb.

Fi tmiem ix-xahar, ilbisna lkoll il-kuluri roża u iswed biex infakkru l-Pink October u l-Movember, għaliex tajjeb li nkunu konxji mill-marda tal-kanċer u nipparteċipaw bħala komunità biex inqajmu aktar għarfien dwar il-mard li jista’ jolqot kemm lill-mara, kif ukoll lir-raġel. Apparti minn hekk ħadna gost li għal ġurnata, apparti li ġbarna l-flus għal għan nobbli, kellna ċ-ċans niġu l-iskola bla uniformi.